Kroonlinna miniatuuridega kaust

Oksjon on lõppenud

Sinu pakkumise samm on kuni €
Saad veel teha pakkumisi summas kuni €
  • Facebook Twitter LinkedIn Google+ Lot nr 136
  • Pakkumisi: 0
  • Alghind: 50€
  • Vaatamisi: 187 .
  • To see the auction results you must be logged in.

Kroonlinna miniatuuridega kaustKroonlinna miniatuuridega kaust. 19 sajandi lõpp. Mõõdud: 35 x 24.5 cm.

Müügitingimused Pakkumiste sammud
€1.00 - €49.00 €1.00
€50.00 - €145.00 €5.00
€150.00 - €490.00 €10.00
€500.00 - €975.00 €25.00
€1,000.00 - €4,900.00 €100.00
€5000.00 and up €500.00